Wskazówki dentystyczne

Zdrowie zębów, dziąseł i tkanek przyzębia ma ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia, ponieważ kompromis w tych obszarach może osłabić układ odpornościowy. Poniższe wytyczne mają pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących warunków dentystycznych oraz zapewnić ogólne zalecenia dentystyczne dla pacjentów w ramach terapii Gerson.

Zaleca się, aby wszelkie prace dentystyczne były wykonywane przez dentystę biologicznego, który używa materiałów i procedur, które są bezpieczne i zgodne systemowo.

Wypełnienia amalgamatem

Istnieje znaczna literatura dotycząca toksyczności wypełnień amalgamatem srebra / rtęci. Podczas gdy badania mają tendencję do potwierdzania zasadności usuwania tych wypełnień, nie zalecamy usuwania wypełnień amalgamatowych we wczesnych stadiach leczenia Gersona; wszystkie znane nam metody usuwania rtęci mogą spowodować spożycie pewnej ilości rtęci, zwiększając toksyczność. Gdy pacjent jest silniejszy i wykazuje poprawę, srebrne wypełnienie amalgamatem można usunąć, ale nie wcześniej niż 6-9 miesięcy w trakcie terapii. Procedurę tę powinien wykonać dentysta biologiczny.

Kanały korzeniowe

Praca Weston Price, DDS, jak donosi George Meinig, DDS, wydaje się dawać mocne dowody na tłumienie odporności wywołane obecnością ząbkowanych zębów korzeniowych. Praca ta jest empirycznie wspierana przez pracę Josepha Isselsa, który twierdzi, że aż 90% jego pacjentów z rakiem ma kanały korzeniowe, gdy podejmują się leczenia. Issels twierdzi, że nie doświadczył ani jednego powrotu do zdrowia po chorobie nowotworowej u pacjentów, którzy zachowują zęby leczone kanałowo.

Wielu pacjentów nie wierzy w skutki / ryzyko i uszkodzenie kanałów korzeniowych. Lub nie chcą wyciągać kanału korzeniowego z powodów kosmetycznych. Aby przekonać pacjenta, jak ważne jest wyciągnięcie kanału korzeniowego, lekarz prowadzący musi wiedzieć i wierzyć, jak bakterie w zębach działają podobnie jak komórki nowotworowe, które dają przerzuty do innych części ciała. Bakterie te w jamie ustnej podobnie dają przerzuty, a gdy migrują w całym układzie, infekują serce, nerki, stawy, układ nerwowy, mózg i oczy.

Infekcje te mogą być odpowiedzialne za wysoki odsetek chorób zwyrodnieniowych, które stały się dziś epidemią w naszym kraju.

Nasze zalecenia dotyczące usuwania kanałów korzeniowych:

  • Jeśli pacjent jest w dobrym stanie, zaleca się natychmiastowe usunięcie kanału korzeniowego. Zaplanuj usuwanie wypełnień rtęciowych; nie więcej niż jedno wypełnienie rtęcią powinno być usuwane co 1-2 miesiące. Pacjenci powinni skontaktować się z dentystą biologicznym w celu przeprowadzenia tej procedury. Przepisz doustnie 5 g witaminy C, pięć dni przed rozpoczęciem i podczas leczenia.
  • Jeśli pacjent nie jest w dobrym stanie , wypełnień rtęciowych nie należy usuwać przez co najmniej dziewięć miesięcy, w którym to momencie lekarz wyszkolony przez Gerson pacjenta określi, czy można je bezpiecznie usunąć. Decyzja ta będzie oparta na sile pacjenta, stopniu rozpoznania pacjenta i ocenie lekarza. Kanały korzeniowe należy usunąć przy pierwszych oznakach poprawy. Przepisz doustnie 5 g witaminy C, pięć dni przed rozpoczęciem i podczas leczenia.
  • Pacjenci w złym stanie powinni poczekać, aż ogólny stan się poprawi. Nie zaleca się wykonywania prac dentystycznych.

Więcej informacji w książce Cud Terapii Gersona 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *